کارت اعتباری

با عضویت در باشگاه مشتریان گالری هومن، شما صاحب یک کارت اعتباری خواهید شد. در مجموع سه نوع کارت اعتباری وجود دارد که به تناسب سطح عضویت به کارت برلیان، کارت زمرد و کارت یاقوت تقسیم می‌شود.

کارت اعتباری برلیان:

صاحبان کارت برلیان از خدمات ذیل بهره مند خواهند شد:

 1. خرید اعتباری نامحدود
 2. پرداخت ۷۰ درصد مبلغ خرید به صورت اقساط شش ماهه(بدون هیچ کارمزد یا تغییر قیمت)
 3. تخفیف ۱۰ درصدی خرید
 4. استفاده از خدمات ویژه واحد صرافی گالری هومن
 5. ۳۰ درصد تخفیف از واحد آموزشی، طراحی و واحد آزمایشگاهی
 6. استفده از خدمات ویژه آزمایشگاه جهت صدور شناسنامه معتبر برای انواع جواهرات و سنگ‌های پیاده

و خدمات دیگر

صاحبان کارت زمرد از خدمات ذیل بهره مند خواهند شد:

 1. خرید اعتباری تا سقف ۲۰ میلیون تومان
 2. پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خرید به صورت اقساط شش ماهه(بدون هیچ کارمزد یا تغییر قیمت)
 3. تخفیف ۷ درصدی خرید
 4. استفاده از خدمات ویژه واحد صرافی گالری هومن
 5. ۲۵ درصد تخفیف از واحد آموزشی، طراحی و واحد آزمایشگاهی
 6. استفده از خدمات ویژه آزمایشگاه جهت صدور شناسنامه معتبر برای انواع جواهرات و سنگ‌های پیاده

و خدمات دیگر

صاحبان کارت یاقوت از خدمات ذیل بهره مند خواهند شد:

 1. خرید اعتباری تا سقف ۵ میلیون تومان
 2. پرداخت ۳۰ درصد مبلغ خرید به صورت اقساط شش ماهه(بدون هیچ کارمزد یا تغییر قیمت)
 3. تخفیف ۵ درصدی خرید
 4. استفاده از خدمات ویژه واحد صرافی گالری هومن
 5. ۱۵ درصد تخفیف از واحد آموزشی، طراحی و واحد آزمایشگاهی

و خدمات دیگر