یکی از مهمترین تخصص های کانی شناسی، شناخت جواهرات اصل از شبه جواهرات بدلی است. سنگ‌هایی که میزان سختی آنها برابر با کوارتز و یا کم تر از آن است و در ضمن نمودهای رنگ ویژه ای نیز ندارد ولی به علت آرایش داخلی مساوی و همسان و اشکال مخصوص از سایر سنگ‌ها متمایز هستند‌، در برابر گوهرهای گرانبها و یا “احجار کریمه‌” سنگ نیمه قیمتی یا سنگ‌های زینتی نامیده می‌شوند. هر چند از نظر حد فاصل معینی میان این سنگ‌ها و گوهرهای گران‌بها و مواد کانی دیگر نمی توان قائل گردید.

۱- تشخیص تجربی

درقدیم شناخت تجربی، ملاک تمایز ودرجه بندی سنگ‌ها بود. و اهم معیار‌های آن عبارت بودند از‌: درخشندگی و بازتاب‌های ظاهری نور همچون تلاء لوء و شفافیت یا کیفیتِ رنگ که از آن در بسیاری از نگین‌ها به آب دار بودن تعبیر می‌شد وهمچنین وزن مخصوص‌، درجه‌ی سختی و نوع تبلور کلوخه های طبیعی.

در مورد نگین‌های تراش داده شده به اصالتِ مقطع و لبه ی تراش‌ها و چگونگی تراش سنگ نیز توجه می‌شد؛ زیرا در مقایسه‌ی تراش نگین‌ها‌، خطوط مقطع‌ها و لبه‌ی تراش‌ها عموماً در نگین‌های اصل تیز و سالم است ولی در نگین‌های مصنوعی منحنی یا لب پَر و خُرد شده می‌باشد؛ چرا که سطح نگین‌های مصنوعی آسیب پذیر‌ترند‌.

همچنین، وزن مخصوص و درجه‌ی سختی، از عواملی است که در شناخت تجربی مورد توجه واقع می‌شد. عمدتاً همه‌ی سنگ‌های جواهر دارای وزن مخصوصی از ۵/۲ تا ۴ gr/cm هستند‌. بنابراین ، متناسب نبودن حجم   ( یا دامنه‌ی نگین ) با وزن آن نشانه‌ی غیر طبیعی بودن آن اَست.

نگین‌های قیمتی و نیمه قیمتی اگرچه ممکن است در ظاهرو رنگ با مشابه خود یکسان باشند، ولی دروزن مخصوص تفاوت دارند. دوام طبیعت خنک و مطبوع کانی‌ها یکی دیگر از ملاک‌های تجربی در گذشته بود‌؛ به طوری که کانی‌های اصل دیرتر تحت تأثیر حرارت بدن و دست واقع می‌شوند و خنکی خود را بیشتر حفظ می‌کنند. به این ویژگی‌، خاصیت رفع عطش یا خنکی می‌گفتند.

۲- رنگ

سنگ‌های گرانبها و نیمه قیمتی ، ساده و بی رنگند و یا رنگ‌های زیبا و خیره کننده دارند. اگر گوهری صاف و بلوری و درخشان نباشند، لازم است مانند فیروزه یا سافیر ستاره‌ای دارای رنگی دل پسند یا تظاهرات رنگی مخصوص باشند.

رنگ که این اندازه در سنگ ‌های گرانبها و سنگ‌های زینتی طرف توجه گوهرشناسان و گوهرفروشان و خریداران است در واقع یک خاصیت عارضی است و جزو خواص ذاتی و اصلی آن شمرده نمی‌شود. در این مورد نیز قانونی حکم فرماست که مدون نیست.

یک قطعه سنگ گرانبها، اگر دارای ترکیبات شیمیایی خالص باشد‌، بی‌رنگ خواهد بود مانند الماس که کربن خالص است؛ اما اگر این الماس ناخالصی در شبکه خویش بپذیرد رنگین می‌شود. رنگ در کانی جذب برخی پرتوهای نوری‌، از نور سفید تابیده شده به شبکه کریستال است. وجود ناخالصی‌ها سبب می‌شود که در شدت جذب تغییراتی در یک یا چند تایی از پرتوها داده شود. اتم های فلزی نور بیشتری را جذب می‌کنند و هر چه اتم درشت‌تر باشد‌، میزان جذب نیز در آن بیشتر خواهد بود که در این صورت همه پرتوها جذب می‌شوند (آن چه به درون نفوذ کند) تنها سطح کریستال برخی پرتوها را بازتاب می‌دهد.

وجود اندکی اکسید آهن در یاقوت، سبب جذب پرتوها و گذراندن بخش قرمز پرتو نور می‌شود. همچنین وجود اکسید کروم، به تنهایی ردیف سبز از پرتوها اجازه گذر کردن از درون کریستال را می دهد (البته عوامل دیگری هم برای رنگین نمودن سنگ‌های کانی وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظر می‌شود). یک نفر گوهر شناس در سنگ کروندم که اغلب به رنگ‌های گوناگون یافت می‌شود، بها و ارزش های متفاوت تشخیص  می دهد. گوهرفروشان یاقوتی را که دارای رنگ سرخ تیره شفاف مشابه لعل باشد بر الماس ترجیح می دهند و ارزش بیشتری برای آن قائلند ، در صورتی که کروندم خاکستری رنگ و خشن به هیچ وجه مورد توجه آنان نیست

۳- شفافیت و درخشندگی

افزون بر رنگ ویژگی های دیگری همچون شفافی و تناسب شکل و جلا، بر زیبایی و درخشندگی گوهرها و. سنگ‌های نیمه قیمتی می افزاید. تفاوت نسبت سرعت سیر نور بین هوا و سنگ‌های شفاف استعداد درخشندگی یک گوهر معدنی را معین می سازد و الماس این استعداد را بیش از هر سنگ دیگر داراست.

گذشته از اینها، زوایای تاج یا قسمت بالای یک نگین و همچنین زوایای قاعده آن باعث تشدید درخشندگی و تشعشع و چند رنگی می‌شود. بنابراین هر چه تناسب تراش سنگ بهتر باشد، زیبایی و جلوه آن بیشتر خواهد بود. به طوری که گفته شد، نور سفید در گذشتن از سنگ شفاف بنابر اختلاف طول امواج اختلاف سرعت پیدا می‌کند و همین امر باعث تجزیه نور و بازتاب های مختالف و چند رنگی سنگ می گردد. این خاصیت را تشعشع و درخشندگی یا لمعان می نامند. گوهرهای بدلی و الماس و یاقوت سبزاتین استعداد تشعشع را بیش از سنگ‌های دیگر دارا می باشند.

بعضی از سنگ‌های معدنی ، نور را به دو قسمت تجزیه می‌کنند که آن را بازتاب دو‌گانه می‌گویند. در بعضی از سنگ‌ها بازتاب‌های نامساوی و به رنگ‌های مختلف وجود دارد که زیبایی انواع یاقوت‌ها از همین در آمیختگی موزون رنگ‌های تجزیه شده به دست می‌آید

۴- سختی ودوام گوهرها

گوهرها، اصولا ً از همه اشیا و اجناسی که ما در زندگانی خود مورد استفاده قرار می‌دهیم، سختی و دوام بیشتری دارند و پربهاترین آنها سخت‌ترین آنهاست. در سنگ‌های گرانبها ، اغلب ترک‌هایی دیده می‌شود که اصطلاحا ً در جواهر‌سازی به انها “مو” می‌گویند و چنین سنگ‌هایی “مودار” نامیده می‌شوند.

مو برداشتن یک قطعه گوهر معمولا ً در نقاطی روی می‌دهد که در آنجا پیوند بلور سست و ضعیف باشد ولی شکستن یک گوهر مربوط به این امر نیست. سنگ از سخت‌ترین نقاط خود نیز می‌شکند. مقاومت سنگ‌های مختلف در مقابل مو برداشتن و یا شکستن متفاوت است. مثلا ً یشم بسیار پر دوام است ولی اپال و سنگ ماده و زیر کن از همه کم دوام‌تر هستند.

۵- کمیابی

گوهرها علاوه بر مزایا و خواص فوق، دارای خاصیت دیگری هم هستند و آن کم یابی و پراکندگی معادن‌ در نقاط مختلف و دور افتاده جهان است. پیداست گوهری که خواص یاد شده را به میزان بیشتری در خود جمع کرده باشد، مانند الماس و یاقوت البته گرانبهاتر و مرغوب‌تر است و با کمبود این خواص، از ارزش آن نیز کاسته می‌شود.

منبع:

هومن زنگنه

وحیده دل بهاری